کد آیفریم نمونه
لوتی ترین اس ام اس سال: دنده ی موتورتیم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون کن!!!
نویسنده: http://ernest0twist.blogfa.com
مرکز اشتراک متن وبلاگ نویسان و وب مستران