کد آیفریم نمونه
ای كسانی كه مخفیانه چت می كنید و لامپ آیدی خود را خاموش می كنید بدانید كه روزی رسوا خواهید شد .آیه ی 165 سوره یاهو
نویسنده: /khoshmazegi.blogfa.com
مرکز اشتراک متن وبلاگ نویسان و وب مستران