کد آیفریم نمونه
غضنفر صبح از خواب بلند ميشه ميبينه هوا خيلي خوبه. زنگ ميزنه هواشناسي تشكر مي كنه
نویسنده: Wanted.ir
مرکز اشتراک متن وبلاگ نویسان و وب مستران