کد آیفریم نمونه
هر وقت سیب خوردی، وسطش یه کرم دیدی اصلا ناراحت نشو!!! هر وقت سیب خوردی، وسطش یه کرم نصفه دیدی، حق داری ناراحت شی!!!
نویسنده: wanted.ir
مرکز اشتراک متن وبلاگ نویسان و وب مستران