جملات بزرگان
دنیای تنهایی دنیای مجازی، شلوغ ترین سرزمین تنهایی است...باهمه هستی....و با هیچکس، نیستی!!!!
نویسنده: احمد&ف
مرکز اشتراک متن وبلاگ نویسان و وب مستران